Vanliga frågor om aktier

Det är lätt att känna sig vilsen på aktiemarknaden i och med alla nya begrepp och uträkningar. Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring aktier. Förstår du inte begreppen som används råder vi dig att först kolla på ordboken som vi sammanställt på sidan.

Vad är en aktie?

En aktie är enkelt förklarat en del av företaget, vilket innebär att alla aktieägare är delägare i bolaget. Genom att köpa en aktie har du ibland rätten att göra din röst hörd på bolagsstämman (en så kallad stamaktie), men du har även rätt till en viss del av de utdelningar som sker till ägarna i bolaget.

Även om aktier för vissa fungerar som ett sätt att kontrollera bolag, så är det för de flesta privatpersoner ett sparande med hög risk och hög avkastning. Vissa har aktier som ger höga utdelningar, medans andra väljer att köpa aktier som man tror sig kunna sälja till ett högre pris och på så sätt göra en vinst. 

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som inte är bunden till en fysisk person. Det innebär att företagets skulder, vinster och egendom är juridiskt skilda från företagets ägare.

De flesta stora företag är aktiebolag. Det är först när ett företag börsnoteras som dess aktier kommer ut på börsen.

Vad menas med aktiekurs?

Aktiekursen är det pris en aktie köps/säljs för. Det är resultatet av utbudet och efterfrågan på företagets aktier.

Det är viktigt att skilja på en akties värde och dess kurs. Priset på en aktie är bolagets värde delat på antalet aktier, och dess värde visar bara det. Aktiekursen visar istället på dess popularitet.

Vad är skillnaden på olika typer av aktier?

Vilken typ av aktie det rör sig om går att se på namnen, vanligtvis avslutas det med antingen A, B, C eller pref. Det är så man läser av vilken aktietyp det rör sig om.

De fyra olika typerna av aktier är:

  • A-aktier
  • B-aktier
  • C-aktier
  • preferensaktier.

A-, B-, och C-aktierna är så kallade stamaktier. Det är de vanligaste aktierna. Bokstäverna representerar hur stor vikt som läggs på ens röst på bolagsstämman. Den som äger en A-aktie har därmed mer att säga till om än ägaren av en B-aktie.

Den fjärde typen, preferensaktier, är mindre vanlig. Preferensaktien innebär att ägaren varje år får en fast, oberoende utdelning. Dessutom har ägaren förtur till utdelning. Stamaktierna får en utdelning om bolaget går med vinst, medan en preferensaktie får det oavsett.

Vilka aktier bör man använda som nybörjare?

Kortfattat är det som novis på aktiemarknaden viktigt med riskspridning, kontinuitet och tålamod. Läs mer om våra tips för nybörjare, för att få en bättre första inblick.

Vad innebär utdelning?

En aktieutdelning innebär att bolaget som aktien tillhör har gått med vinst och samtidigt valt att dela ut delar av vinsten till sina aktieägare. Aktieutdelningen är vanligtvis på några kronor per aktie.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning anges i procent, och är ett sätt att bedöma hur stor andel av en investering som kommer tillbaka i utdelning.

Hur stor direktavkastningen är står i aktiens information tillsammans med annan statistik.