Ekonomiska termer

På den här sidan förklarar vi några vanligt förekommande ekonomiska termer som kan vara bra att kunna. Är du ny till att investera i aktier är det även klokt att läsa mer om de grundläggande villkoren på din bank.

Förutom att läsa på om ekonomiska termer kan det även vara klokt att läsa de senaste artiklarna inom ämnet för att se vad som händer i dagsläget.

Aktieindex

Ett aktieindex är en genomsnittlig utveckling av en börs, baserat på de aktier som finns. Indexet kan användas som ett jämförelsemått gentemot andra börser.

Den svenska aktiemarknaden, Nasdaq Stockholm, har tre ledande aktieindex. De är AFGX, OMXS samt OMXS30. Den sistnämnda, OMXS30, innefattar de 30 största aktörerna på den svenska börsen.

Aktiekurs

En aktiekurs är en akties pris. Det är avvägningen i pris mellan vad någon är beredd att sälja för och någon är beredd att köpa för. 

Aktieportfölj

En aktieportfölj är en investerares aktiesamling. Den inkluderar de aktier, fonder och andra värdepapper som personen i fråga har köpt.

Börsen

Börsen är marknadsplatsen för handel av värdepapper. Den svenska börsen kallas för Stockholmsbörsen i dagligt tal.

Det faktiska namnet på Stockholmsbörsen är Nasdaq Stockholm. Det finns tre index som beskriver utvecklingarna på Nasdaq Stockholm, och de är OMXS, OMXS30 samt AFGX.

Fond

En fond är ett urval aktier, ofta inom en specifik kategori. Det kan röra sig om ett hållbart tema, ett globalt tema eller en specifik industri såsom teknik. 

Fonder kan skilja sig mycket åt, genom att exempelvis ha olika förvaltningsavgifter och olika riskprofiler. På så sätt är det lättare att hitta en som passa.

Nyemission

Nyemission innebär att ett företag släpper ut fler aktier till börsen. Detta görs oftast för att få in extra kapital inför en ny lansering eller en ny satsning.

De nya aktierna erbjuds då ofta till lägre pris för att locka nya investerare att köpa in sig. Det innebär också att tidigare aktier sjunker i värde, då de motsvarar en mindre andel av företaget.

Obligation

En obligation är ett lån, där kapital lånas in under en viss period mot en bestämd ränta. På så sätt behöver inte den som utfärdar obligationen lån av en bank.

Det finns två typer av obligationer – nollkupongsobligationer och kupongsobligationer. Skillnaden är att ränta betalas ut årligen för en kupongobligation, medan nollkupongsobligationer har en bestämd avkastning från början.

Både staten och företag kan utfärda obligationer. 

Värdepapper

Ordet värdepapper är ett samlingsnamn för de olika formerna av innestående kapital. Det kan röra sig om aktier, fonder, obligationer och andra typer av intyg.

En investering i värdepapper innebär en risk, vilket i sin tur är varför det går att göra vinst på dem.