Så fungerar beskattningen av aktievinster

Det finns tre kategorier för investeringskonton. Det rör sig om ISK, kapitalförsäkringar samt traditionella handelskonton.

Samtliga har både för och nackdelar, och vilket konto som passar bäst beror till största del på hur stor avkastning som förväntas.

Det här är hur skatten beräknas för följande kontotyper.

VP-konto, depå samt aktie- och fondkonto

Med ett samlingsnamn kan VP-konton, depåer och aktie- och fondkonton kallas för traditionella handelskonton.

För traditionella handelskonton är skattesatsen 30 procent av den realiserade vinsten. En realiserad vinst innebär skillnaden mellan inköpspriser och försäljningspriset på en aktie eller annat värdepapper.

Med ett traditionellt handelskonto behöver ägaren dessutom själv deklarera sina vinster och skatter. Det är dock den enda typen av konto som kan ha flera ägare.

ISK

När ett ISK beskattas används en så kallad schablonränta. Det innebär att en viss procent av de insatta pengarna skattas, oavsett hur stor vinst som aktierna har givit.

För att räkna ut skatten används ordet kapitalunderlag, vilket är en fjärdedel av det årets insättningar till kontot. Procentsatsen kan som lägst vara 1,25 procent och baseras på statslåneräntan.

Den skatt som till slut betalas är 30 procent av kapitalunderlaget gånger procentsatsen. Det tenderar att resultera i den lägsta avgiften av de tre kontoformerna.

Kapitalförsäkring

Beskattningen av en kapitalförsäkring beräknas ungefär på ett liknande sätt som ett ISK.

Pengar som sätts in under årets första halva räknas på till 100 procent, medan insättningar under årets senare hälft räknas till 50 procent. Skillnaden ligger dock i att det räknas utifrån tillgångarnas fulla storlek, och inte utifrån ett kapitalunderlag.

I praktiken är den största skillnaden att det inte går att överföra värdepapper till en kapitalförsäkring. Det innehav man vill ha måste köpas genom kapitalförsäkringen.

Vilken typ passar mig bäst?

Ett traditionellt handelskonto är den enda typen som kan ha flera ägare. Deklarationen görs på egen hand, och därmed går det att förenkla processen och kvitta förluster mot vinster. Skatt dras vid varje enskild affär istället för varje år.

Ett ISK enbart kan ägas av en privatperson. Det är därför inte ett alternativ för företag eller organisationer. Skatten beräknas enligt en schablonränta, vilket gör att varje enskild affär inte behöver deklareras.

En kapitalförsäkring ger inte rösträtt vid företagens årsstämmor. Det går heller inte att överföra värdepapper till en kapitalförsäkring. Ägaren kan dock välja kontots förmånstagare, samt begära regelbundna utbetalningar.