4 fördelar och 3 nackdelar med noterade aktier

Noterade aktier är de aktier som tillhör börsnoterade bolag. Till skillnad från aktier tillhörande onoterade bolag finns de på en mer etablerad marknad som präglas av tydligare riktlinjer. Här listar vi för- och nackdelarna.

Fördelar

Genom att ta dig in på den noterade aktiemarknaden finns det flera fördelar som kan vara bra att ha koll på.

  1. När du väljer att ta dig in på marknaden för noterade aktier har du valt det tryggare valet. Till skillnad från marknaden för onoterade aktier innebär investeringarna mindre risker då aktierna tillhör börsnoterade bolag som i sin tur behöver förhålla sig till viktiga riktlinjer.
  2. Med noterade aktier är vinstchansen större än med onoterade aktier då bolagen du har tillgång att investera i är större och mer etablerade på marknaden. Marknaden för onoterade aktier utgörs av mindre och nyare bolag som behöver hjälp med investeringar.
  3. Då bolagen på den noterade aktiemarknaden är större och mer etablerade är det också lättare för den som handlar med aktier att analysera utgången från en eventuell investering.
  4. Eftersom den noterade börsmarknaden är större och består av flera parter är chansen för köp eller försäljning av aktier större än hos marknaden för onoterade aktier där man kan få vänta lång tid innan ett köp eller en försäljning kan genomföras.

Nackdelar

Även om den noterade aktiemarknaden kan ses som det tryggare alternativet finns det också nackdelar att ha i åtanke.

  1. Jämför man med marknaden för onoterade aktier så utgörs den noterade aktiemarknaden av tydligare regler och riktlinjer som binder upp investerarna i högre grad än vid onoterade investeringar.
  2. Du behöver också betala både förmögenhetsskatt och reavinstskatt på vinster genom noterad aktiehandel.
  3. En nackdel är också att den noterade börsmarknaden utgår från status från tidigare investeringar innan du får möjlighet att investera i ett bolag. Vilket skiljer sig från den onoterade marknaden där det är först till kvarn som gäller.