En surfplatta med diagram och tabeller

4 fördelar och 5 nackdelar med onoterade aktier

Handel av onoterade aktier innebär att privatpersoner får möjlighet att bli delägare i bolag som ännu inte blivit börsnoterade. Aktiebaserad crowdfunding har tidigare endast varit tillgänglig för proffsinvesterare och privatpersoner med stora kontaktnät. Här listar vi för- och nackdelarna.

Fördelar vid handel med onoterade aktier

Att aktiehandla med onoterade aktier kan innebära flera fördelar.

  1. Till att börja med har processen förenklats sedan tidigare och det är nu inte svårare att handla med onoterade aktier än hos andra nätbaserade aktiehandlare. Till exempel erbjuder flera aktörer för crowdfunding möjligheter att betala med Swish.
  2. Det ges inte heller någon förtur till vissa aktieägare, som det gör hos vissa banker, utan här har alla samma förutsättningar med först till kvarn principen.
  3. Eftersom de crowdfundade aktierna också går att handla med så kommer fler privatpersoner kunna bli delägare under tid. Som investerare slipper du också att bli inlåst vilken bidrar till att den här sortens investering görs möjlig för fler.
  4. Ytterligare fördelar med onoterade aktier är att de är fria från förmögenhetsskatt och sitter du på ett eget aktiebolag kan det vara värt att veta om att onoterade aktier inte innebär någon reavinst.

Nackdelar vid handel med onoterade aktier

Handel med onoterade aktier innebär också att du som investerare behöver räkna med att ta stora risker.

  1. Det är väldigt svårt att göra en korrekt värdering av de onoterade bolagen på egen hand samtidigt som aktierna är betydligt mer svårsålda på den onoterade börsmarknaden.
  2. Viktigt att komma ihåg är att risken för att företaget får slut på pengar och att du som delägare antingen får investera mer pengar eller vara huvudvittna till att hela investeringen försvinner in i företaget utan vinst.
  3. Onoterade aktier går inte heller att säljas när som helst. Till skillnad från den noterade börsen där de normalt alltid finns intressenter.
  4. Prissättningen på en onoterad aktie kan vara svår då det låga utbudet av köpare kan innebära att värdet på din aktie minskar och att du blir tvungen att sälja dem till ett billigare pris än vad du tidigare tänkt.
  5. Hos onoterade bolag är insynen ofta dålig och de behöver inte följa samma riktlinjer som gäller för de noterade företagen.